Kaikki postaukset

Esittelyssä Hannes Järvinen, sovelluskehityksen moniottelija

Hannes tuli mukaan Veracellin tuotekehitykseen jo alkuaikoina, kun nykyistä IoT-alustaa vasta alettiin kehittää. Sittemmin kehitystiimi on saanut uusia tekijöitä ja Hannes on siirtynyt tekemään konsulttitöitä asiakasprojekteissa.

"Tulin Veracellille tekemään Internet of Things (IoT) -sovellusalustan tietomallia ja laiteintegraatioiden laajennusta. Alustalle otettiin käyttöön uusia laitteita, jotka tarvitsivat uusia rajapintoja ja integraatiototeutuksia. Tietomallia laajennettiin huomioimaan uusien laitteiden erilaiset tarpeet ja kattamaan enemmän käyttötapauksia.
Kuulin Veracellista ensimmäistä kertaa eräältä luennoitsijalta Tampereen Teknilliseltä Yliopistolta (nykyinen TUNI). Tulin töihin päästäkseni osaksi uutta alan yritystä, missä olisi todellisesti eturivin paikka päästä näkemään yrityksen kasvuprosessia. Pienessä yrityksessä yksittäisellä työntekijällä on suuri merkitys ja tilaisuus päästä osaksi Veracellin tarinaa oli vetoava."

Veracell on erikoistunut datalähtöiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Teemme toteutukset alusta loppuun arkkitehtuurin ja integraatioiden toteutuksesta sovelluskehitykseen asti. Projekteissa on usein tarpeena erilaisten datavisualisointien rakentaminen, joko valmiilla työkaluilla tai räätälöitynä selainsovelluksena loppukäyttäjälle.

"Pidän tiedon visualisoinnista ja erilaisten järjestelmien integraatioiden tekemisestä. On mahtavaa saada erilaisia sovelluksia toimimaan keskenään, parantaen "kertaheitolla" molempien kattavuutta ja tarjoten yhtenäisempiä kokonaisuuksia käyttäjille. Laite- ja sovellusintegraatiot opettavat kattavasti eri palveluiden toimintaa - usein myös eri liiketoiminta-aloilla, mikä on palkitsevaa. Eri järjestelmien perustoiminnallisuuksien ymmärtämisestä on ollut valtavasti apua erilaisissa poikkitieteellisissä projekteissa.
Tiedon visualisoinnista oppii ymmärtämään alla olevan tiedon rakennetta ja sen tarkoitusta. Yksinkertaisimmillaan visualisointi on "as is", näyttäen tiedon esimerkiksi palkkikuvaajana. Mutta se voi myös olla ohjaavaa, ohjaten käyttäjän mielenkiintoa tiedossa havaittaviin poikkeamiin ja esimerkiksi tärkeisiin ajanhetkiin. Ohjaavien visualisointien rakentaminen on usein alakohtaista, mikä tarkoittaa eri alojen asiantuntijoiden kanssa työskentelyä. Näissä on hienoa oppia esimerkiksi minkä takia tietyt asiat tietovirrassa ovat merkittäviä."

Meillä tehdään töitä sekä yksittäin että tiimeissä asiakkaalla, kuin myös omassa tuotekehitystiimissä. Tukea löytyy tarvittaessa myös Slackista ja toimistolta.

"Pelaan tiimissä ja iloitsen yhdessä ideoitujen ratkaisujen tekemisestä. Moniääniset ideat ovat usein hyvin perusteltuja, ja useamman kuin yhden näkökulman vuoksi niiden luotettavuus on porukassa usein hyvällä tasolla. Toisaalta välillä pidän siitä, että voin keskittyä itse jonkin haastavan ongelman ratkaisemiseen. Koen että opin näissä tilanteissa parhaiten.
Töissä olen aiemmin päässyt työskentelemään mm. verkkokauppa-alustan kehityksessä, mihin kuului muun muassa tuoteinformaation hakuparametrien optimointia, ohjelmistointegraatioita taustajärjestelmien kanssa, sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä. Myöhemmin olen tehnyt muun muassa mobiilisovellusta Android ja iOS käyttöjärjestelmille, useiden sovellusten yhtenäistä integraatioalustaa Azure-pilvipalvelussa, IoT-sovelluksen dataputkea, sekä IoT-sovelluksen käyttöliittymän arkkitehtuurin ja koodin toteutusta.
Olen päässyt Veracellillä osaksi IoT-alustan suunnittelua ja toteutusta sekä markkinatutkimustyökalun sovelluksen, pilviarkkitehtuurin, DevOps-käytäntöjen ja muiden sovelluskehitysprosessin osien kehitystä. Tällä hetkellä työkaluina ovat TypeScript- ja Python-ohjelmointikielet sekä AWS-pilvipalvelu erilaisine toiminnallisuuksineen.
Toivon tulevaisuudessa olevani osa teräksenlujaa tiimiä, joiden asiantuntijuus on tukena ja motivaationa sekä asiakkaille ja uusille työntekijöille. Odotan työltä tilaisuuksia oppia uutta ja kehittää tiimipelaamisen prosesseja."

Referenssit

No items found.