Kaikki postaukset

Esittelyssä toimitusjohtaja ja analytiikkaosaaja Timo Erkkilä

Timo Erkkilä on Veracell Oy:n perustaja sekä toimitusjohtaja. Lähtökohtana Timolla on kehittää ratkaisuja ongelmiin asiakaslähtöisesti ja saada aikaan merkittävää ja mitattavaa kehitystä yritysten liiketoimintaan.

Timolta löytyy laajalti kokemusta monilähdejärjestelmäintegraatioista, pilvimigraatioista, reaaliaikajärjestelmistä ja niiden prosessoinnista, analytiikasta sekä tilannekuvien ja toiminnanohjausjärjestemien toteuttamisesta.

“Olen taustaltani diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori, eli voin keskustella syvällisestikin teknisistä aiheista. Koen kuitenkin olevani ihmislähtöinen teknologiajohtaja ja kommunikoin sujuvasti erilaisille yleisöille selkeästi ja ymmärrettävästi.”

Timo opiskeli tilastomatematiikkaa, fysiikkaa ja signaalinkäsittelyä sekä työskenteli tutkijana Tampereella laskennallisen systeemibiologian ryhmässä ennen siirtymistään Amazon.comille kehittämään kysynnänennustemalleja. Nimikkeellä forecasting research scientist Timo kehitti kysynnänennustemalleja muun muassa uusille tuotteille ja alennusmyynneille. Tarkemmin ottaen aiheena oli monen tietolähteen integrointi kysynnän ennustukseen ja epävarmuuden huomiointi (integrative and probabilistic demand forecasting).

“Verkkokaupan kysyntään vaikuttaa moni sisäinen ja ulkoinen tekijä: hinta, tuote-esittely, markkinointikanava, saatavuus, kilpailijatilanne, vuodenaika, jne. Ennusteiden tuottaminen vaatii toimivan data-alustan, jonka päälle voidaan rakentaa koneoppimismalli, joka oppii eri lähtötietojen vaikutuksen kunkin tuotteen kysyntään. Tätä (harhatonta) kysyntäennustetta voidaan käyttää muun muassa varastoinnin ja logistiikan suunnittelussa sekä alennusmyyntien ja hinnan optimoinnissa. Todennäköisyyspohjaisella ennusteella voidaan huomioida ennusteen epätarkkuus, jolla on vaikutusta päätöksentekoon.
Ideaalisti ennusteet syötetään automaattiseen hankintajärjestelmään, joka ohjaa varastotasoja. Käytännössä tarvitaan myös keino, jolla ihminen voi osallistua päätöksentekoon, mikäli automaattiset ennusteet eivät ole riittävän tarkkoja.”

Vuonna 2014 Timo siirtyi Quva Oy:n teknologiajohtajaksi ja oli Quva Flow- laadunvalvontajärjestelmän arkkitehti ja yksi pääkehittäjistä. Sen aikana tutuiksi tulivat sekä teollisuuden standardimenetelmät (lean six sigma) että modernimmat menetelmät. Viime vuosina Timo on auttanut Cambria saamaan miljoonarahoituksen kehittämällä teknologiaa ja rakentamalla tiimin, joka mahdollistaa Cambrin vision kohti miljardin euron valuaatiota.

Timon ominta aluetta ovat ohjelmistoarkkitehtuuri, pilviarkkitehtuuri, tekniset kehityssuunnitelmat ja toteuttamisen projektimanagerointi Agilen ja Scrumin menetelmin. Teknologiasta kiinnostuneille, Timon työkalupakkiin kuuluu AWS, GCP, Azure, kielistä Python, Scala, Javascript, TypeScript, C/C++ sekä kirjastoista Databricks/Spark, React, Redux, Theano, Tensorflow, Keras, Pandas, Numpy, Scikit-Learn.

Referenssit