Kaikki postaukset

Esittelyssä Vili Sipilä, terveysteknologian tutkija

Vili tekee diplomityötä kaatumisen tunnistamisesta osana Business Finlandin rahoittamaa Ago-projektia. Tuotekehityksen tavoitteena on tuottaa sisätilassa toimiva paikannusjärjestelmä, joka tuottaa tarkkaa tietoa tiloissa liikkuvista henkilöistä.

Ikääntyneillä kaatuminen on tärkeää huomata heti, jotta apua saadaan mahdollisimman pian paikalle. Ago-projektissa kaatuminen tunnistetaan rannekkeeseen sijoitettujen anturien avulla, ja Vilin tekemä tutkimustyö on tärkeä osa aiheeseen liittyvää tuotekehitystä. Projektista on alkamassa kuntoutukseen suunnattu pilotti terveydenhuollon tutkimuskumppanin kanssa vuoden 2022 aikana.

“Opiskelen Tampereen yliopistolla terveysteknologiaa ja olen opinnoissani diplomi-insinöörin tutkinnon loppuvaiheessa. Terveysteknologia yhdistää hyvin kiinnostustani matemaattis-luonnontieteellisiin aiheisiin ja terveysalaan. Pääsen tällä alalla hyödyntämään omaa osaamistani ihmisten terveyden hyväksi.
Veracellilla ohjelmoin kiihtyvyysanturijärjestelmää C-kielellä, ja anturidatan analysointiin ja visualisointiin käytän Pythonia. Näissä tehtävissä signaalinkäsittelyosaaminen on vahvuuteni. Laitteiston ohjelmoinnista haluaisin oppia lisää.
Olen tähän mennessä ehtinyt tutustua firman työntekijöihin ja toimintaan. Olen opetellut eri työkalujen käyttöä, ja diplomityön kirjoitusprosessi on päässyt jo vauhtiin. Suunnitelmissa on saada diplomityö pakettiin alkukesään mennessä ja jatkaa töitä Ago-projektin parissa.”

Veracellilla on paljon terveysalan osaamista datan, teknologian ja suunnittelun osalta. Vilin liittyminen porukkaan vahvistaa jo ennestään laajaa osaamisportfoliota.

“Ennen Veracellille tuloa olin opintojeni aikana ollut töissä kahdessa eri tutkimusryhmässä yliopistolla. Ensimmäisessä ryhmässä analysoin syöpäsolujen kasvua fluoresenssimikroskooppikuvien perusteella, ja toisessa ryhmässä tein mikrovalmistukseen liittyviä laboratoriotöitä, jotka sisälsivät myös puhdastilatyöskentelyä.”

Tutkimustausta yhdistää Veracellin perustajia ja projekteissa on mukana useita tekniikan tohtoreita. Akateemisen tutkimuksen ja uusien innovaatioiden edistäminen on siksi meille tärkeää ja työllistämme tällä hetkellä kolme diplomityöntekijää.

“Veracellille päädyin LinkedInin avulla, sillä etsin diplomityöpaikkaa syksyllä 2021, ja julkaisin aiheesta LinkedIn-päivityksen. Veracellin työntekijä Sergei näki julkaisun ja otti minuun yhteyttä. Sovimme haastattelun, jossa pääsin samalla kuulemaan lisää yrityksestä. Saimme muotoiltua hyvän aiheen diplomityölle, joten oli ilo päästä tänne töihin vuoden 2022 alussa.”

Veracellilla työt hoidetaan sillä tavalla kuin itsestä tuntuu parhaalta, ajasta ja paikasta riippumatta. Tukea on tietysti aina tarjolla ja toimistollekin kokoontuu päivittäin monenlaista osaajaa.

“Haluan työn mahdollistavan itseni haastamista ja kehittymistä, erilaisia urapolkuja ja erilaisia työnteon muotoja. Toivon työltä joustavuutta ja itsenäisyyttä vapaa-ajan suunnittelua ajatellen. Arvostan työn ja vapaa-ajan tasapainoa, enkä halua jättää vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita paitsioon työn takia. Harrastan suunnistusta kilpatasolla, minkä lisäksi lautailulajit vetävät puoleensa.
Pidän itseni kehittämisestä, mikä näkyy myös uusien asioiden kokeiluna niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tässä työssä oppii paljon uutta, mihin koen itselläni olevan hyvät valmiudet. Pyrin edistämään uusien asioiden ymmärtämistä kysymällä asiaan perehtyneemmiltä. Haluan töissä pitkällä aikavälillä päästä näkemään oman työn tuloksen käytännössä, minkä takia tuotekehitys onkin erityisen mielenkiintoinen alue.”

Referenssit

No items found.