Datakit

Mahdollistimme ainutlaatuisen datan tehokkaan käytön

DataKIT on suomalainen startup, joka rakentaa liiketoimintaa yksinoikeudella käytössä olevan datan päälle. DataKIT tarjoaa RWB-pohjaisia näkemyksiä lääkeyhtiöille potilasturvallisuuden parantamiseksi sekä markkinoinnin ja koulutuksen tueksi.

  • Data-alusta ja dataintegraatiot kolmannen osapuolen datavarastoihin.

  • Datan päälle suunniteltu ja toteutettu web-sovellus pilottiasiakkaiden käyttöön.

  • Koneoppimismallit ennustamaan lääkevalmisteiden markkinakäyttäytymistä.

Liiketoiminnan vision mahdollistava tekninen toteutus

Olemme aloittaneet yhteistyön DataKITin kanssa heti toiminnan alkuvaiheessa. Vastuullamme on ollut kehittää DataKITin vision mahdollistava tekninen toteutus. Mahdollistaaksemme DataKITin ainutlaatuisen datan tehokkaan käytön, toteutimme DataKITille Microsoft Azure Cloud -pohjaisen data-alustan ja dataintegraatiot kolmannen osapuolen datavarastoihin. Käytimme toteutuksessa Azure Data Factorya ja Databricksia. Mallinsimme ja siivosimme datan nopeuttaaksemme sen hyödyntämistä sovelluskehityksessä ja analytiikassa.

DataKITin visiona on tarjota jalostettua dataa ja analytiikkaa myös sovelluksen muodossa. Olemme yhdessä DataKITin asiantuntijoiden kanssa ideoineet datapohjaisen web-sovelluksen ja vastanneet sen toteutuksesta. Suunnittelu toteutettiin erillisissä Veracellin palvelumuotoilijan fasilitoimissa työpajoissa. Yhdessä määritellyt tarpeet suunniteltiin alkuun Figma-prototyypiksi ja iteroinnin jälkeen toteutettiin selainpohjaiseksi käyttöliittymäksi.

Käytössämme on ollut  PostgreSQL, Node.js ja React. Interaktiivinen sovellus esittää käytäjälle jalostettua tietoa monipuolisilla visualisaatioilla. Sovelluksen osana oleva trendien muutosten ilmoitusjärjestelmä on rakennettu Azure-funktioit ja Logic Appeja käyttäen.

DataKITin käytössä oleva data mahdollistaa reaalimaailman ilmiöiden mallintamisen, kuten markkinaosuuksien muutoksen ja markkinointitoimenpiteiden vaikutuksen lääkevalmisteiden myyntiin ja kiinnostukseen. Rakensimme hypoteesin validoimiseksi koneoppimismalleja ennustamaan lääkevalmisteiden markkinakäyttäytymistä lääkeyhtiöiden markkinoinnin päätöksenteon tueksi. Integroimme dataa eri lähteistä ja käytimme autoregressioon ja satunnaismetsiin pohjautuvia malleja.

Työskentelemme DataKITin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Suunnittelemme tekniset kokonaisuudet yhdessä asiakkaan kanssa - tarpeen vaatiessa yksityiskohtia myöten. Vahvuutemme on ymmärtää asiakkaan visio ja tavoitteet, ja suunnittelemme teknisen toteutuksen eri osa-alueet niiden ehdoilla.

Muut referenssit

Yhdessä teemme visiostasi totta

Tutustu tarjontaamme ja ota askel kohti tulevaisuutta.

Lue lisää