Autamme sinua pääsemään nopeasti alkuun IoT-ratkaisujen testaamisessa

Toimimme yhteistyössä yritysverkoston kanssa ja haemme projekteihin tarpeen mukaan parhaat tekijät. Kokenut ydintiimi auttaa idean kirkastamisessa ja johtaa projektit konseptista toteutukseen. Toimintamme ytimessä on syvällinen ymmärrys datalähtöisestä liiketoiminnasta.

1. Idean määrittely ja konseptointi

Teemme teknologiaselvityksen nykyiseen tietojärjestelmääsi ja tiekartan toivottuun tilanteeseen. Autamme löytämään voittavan idean palvelumuotoilun keinoin. Tavoitteena on kirkastaa konsepti, joka on liiketoiminnallisesti kannattava ja käyttäjäkokemukseltaan voittava. Tutkimme kilpailutilanteen ja testaamme oletukset ennen kuin ideaan on investoitu liikaa rahaa ja aikaa.

2. Idean testaaminen käytännössä

Teemme käytännön kokeilun (PoC), jonka aikana validoidaan sekä tuoteidea, että tarvittavat teknologiat. Mahdollisimman rajattu kokeilu on kustannustehokas tapa testata valittua konseptia käytännössä. Apuna toimivat eritasoiset prototyypit, tekniset kokeilut ja tarjoamamme valmiit komponentit, joiden päälle rakentamalla voimme helposti validoida tarpeelliset käyttötapaukset.

3. Pilotti ja tuotantoon vienti

Tässä vaiheessa konsepti ja liiketoimintamalli on jo riittävän pitkällä investointipäätöksen tekemiseksi. Pilotin aikana testataan järjestelmän kriittisiä osia oikeassa ympäristössä. Sieltä nousseiden oppien avulla viedään projekti onnistuneesti tuotantoon ja siirrytään kehitykseen tuotantokäytön aikana. Sopivan hetken tullessa autamme rahoituksen hankkimisessa ja toiminnan laajentamisessa, sisäisten tiimien rakentamisesta muutosjohtamiseen.